Nominatie en selectie

 

Onafhankelijk onderzoeksbureau


1. Selectie door de Nominatiecommissie


De procedure

De Nationale Business Succes Award is een award waarbij de beste bedrijven van Nederland vooraf worden geselecteerd en benaderd voor nominatie. Dit is een vaste procedure welke door een notaris is goedgekeurd.

Elke branche wordt expliciet onderzocht. Naast de gegevens  vanuit alle openbare bronnen als Kamer van Koophandel, internet-zoekmachines, vakbladen, brancheorganisaties etc. waarbij de rendementen per branche en alle relevante zaken duidelijk naar voren komen,  wordt per branche nadrukkelijk gekeken welke de beste bedrijven zijn.

Hiervoor komen 10 bedrijven in aanmerking die op basis van uitgebreide criteria tot de top van Nederland behoren. De 10 bedrijven die zijn onderzocht voldoen allemaal aan de kerncriteria en van daaruit wordt bekeken welk bedrijf het meest geschikt is om de branche te vertegenwoordigen. De bedrijven worden nog bezocht en/of telefonisch benaderd en beoordeeld door de nominatieadviseurs van het NBSA-instituut, om te bezien of ze inderdaad voldoen aan de kerncriteria, meer in het bijzonder of het bedrijf daadwerkelijk beschikt over goede USP’s. Als het bedrijf de vragen kort beantwoordt en ook voldoet aan de verdere criteria wordt de aanmelding toegestuurd en dan pas wordt het onderzoek verder afgerond en wordt het dossier klaargemaakt om voor te leggen aan de Nominatiecommissie. De commissie bepaalt of het voorgedragen bedrijf de branche mag vertegenwoordigen. Behalve het vertegenwoordigen van de branche neemt het bedrijf ook automatisch deel aan de grote landelijke Award-finale in Studio 21, waar de winnaar een hoofdprijs van 100.000 euro in de wacht kan slepen.

Top-5

Bij elke branche wordt in principe toegewerkt naar een top-5 van de meest succesvolle bedrijven van Nederland. Het publiceren en bekendmaken van deze top-5 via persberichten, uitzendingen en het delen van rapporten van het NBSA-instituut is om juridische redenen afhankelijk van de toestemming van de bedrijven die geen winnaar zijn geworden.

Het is geen vereiste dat er altijd 5 bedrijven worden gebeld en worden gekwalificeerd in een top 5-lijst. De Nominatiecommissie kan besluiten om een voorgeselecteerd bedrijf dat sterk, toonaangevend en succesvol genoeg is in een specifieke branche, direct en volledig te laten onderzoeken. Er wordt dan een zo objectief mogelijk dossier gemaakt waarin duidelijk wordt welke voorbeeldfunctie het vervult in de branche, om dit bedrijf aan Nederland voor te stellen als branchevertegenwoordiger. Immer met permissie van de bedrijven zelf.


2. Beperkt aantal bedrijven komen in aanmerking


 

Uitsluitend topbedrijven worden met een voorbeeldfunctie worden voorgedragen voor nominatie. Zij dienen een succesvisie te hebben, een kerngezonde bedrijfsvoering en een onderscheidende positie in hun markt. Deze topbedrijven dienen hun succes te danken aan een opvallende (bewuste of onbewuste) focus op de drie succesfactoren van het 3C-business model. (Competition, Customer, Corporation).

Jaarlijks worden door het Nationaal Business Succes Award Instituut maar liefst 300 parels van bedrijven officiëel genomineerd en hierover geïnformeerd. 

Zeven kerncriteria

Definitieve nominatie vindt plaats op basis van zeven kerncriteria, met de volgende wegingsfactoren:

      Criteria Weging                                                                
1 Expertise 100
2 Onderscheidend vermogen (USP) 90
3 Innovatievermogen 80
4 Ambitie   70
5 Continuïteit 60
6 Winst/omzet 50
7 Groei in fte 25
 

3. Succes wordt geëerd en belicht


 

De factoren achter het succes van de genomineerde ondernemingen belichten wij in ons wekelijkse RTL7-programma De Succesfactor. De genomineerde branchewinnaar vertelt op TV hoe hun organisatie onderscheidend, concurrerend en succesvol is en zal blijven in hun branche.

Kennis delen over het onderscheidend vermogen

Met het programma wil het Nationale Business Succes Award Instituut inspireren en laten wij zien dat het Nederlandse bedrijfsleven met kennis, passie en innovatie de golven van de economie weten te benutten. Kennis delen en mensen verbinden om succes te stimuleren, is de missie van het Instituut.


4. Het Succes Exposure-pakket


 

Het Nationale Business Succes Award Instituut eert de genomineerden door het belichten, toelichten en delen van hun kennis over succesfactoren via verschillende communicatieplatforms.

Cross-mediaal, gericht op de zakelijke beslissers

Ingeschreven genomineerden ontvangen van het Nationale Busisness Succes Award Instituut de volgende cross-mediale aandacht om hun succes-nominatie duidelijk kenbaar te maken aan BV Nederland. Een bereik van minimaal 2,9 miljoen mensen.

      Exposure medium Bereik  minimaal                                                            
1 Algemeen Dagblad
1.800.000
2 Het Financieel Dagblad
   240.000
3 BNR Radio    100.000
4 RTL 7    100.000
5 Adwordscampaign    400.000
6 Publicatie op onze website      70.000
7 Social Media-kanalen        2.000
8 Bedrijfs-promotiepakket:        6.000
9 Publicaties van het Instituut     100.000

 

Over het Instituut

Succes stimuleren is de missie van het Nationale Business Succes Award instuut. Het Nationale Business Succes Award instituut versterkt mensen en organisaties op hun weg naar succes. Onze visie is dat succes een persoonlijke keuze is. Onze missie is dat we het succes van de beste bedrijven en professionals in Nederland willen stimuleren.


5. Publieke SMS-stemronde


 

Aan het einde van elke jaarlijkse editie - na afloop van het TV-seizoen - worden de finale-Awards in de vier hoofdcategorieën en 16 subcategoriëen toegekend door de deskundige jury. Het kijkerspubliek speelt daarin een belangrijke rol: via een SMS-stemronde worden de vijf genomineerden met de meeste stemmen automatisch voorgedragen aan de finale-jury.


6. Gedegen vakjurering bepaalt winnaar


 

De jaarlijkse Awardtoekenning - verbonden aan de hoofdprijs van 100.000 euro - vindt plaats onder notarieel toezicht. Alle leden van de vakjury krijgen na de publieke stemronde 10 genomineerden voorgelegd voor de finale-prijs.  Deze worden voorgedragen op basis van de publieke stemming per sms, en op voordracht van de Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut.

Kristalheldere procedure

De juryleden beoordelen inidividueel de kwaliteiten van deze bedrijven, en welke bedrijven volgens hun beoordeling worden vereerd met de finaleprijs, of één van de sub Awards. De notaris verzamelt deze beoordelingen van de juryleden en stelt de uiteindelijke uitslag officiëel vast. Deze procedure geldt voor alle Award-categorieën. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Awards.


7. Uitreiking Awards


 

Elk jaarlijkse editie wordt op feestelijke wijze afgesloten met alle genomineerden. Hier worden de 4 exclusieve Awards toegekend aan deelnemende ondernemingen die buitengewone resultaten hebben geboekt, volgens de onafhankelijke vakjury.

De 4 exclusieve Awards van 2014 betroffen:
• De Nationale Business Succes Award
• De Sterkste Groeier
• De Meest innovatieve onderneming
• De Beste vrouwelijke ondernemer/CEO

Ook de overige Award-categorieën worden op feestelijke wijze uitgereikt aan de winnaars. Alle Award-ontvangers komen in beeld tijdens de grand finale-uitzending van De Succesfactor op RTL7.


8. Een feestelijk moment


 

De winnaars worden tijdens de TV-opname van de Finale Nationale Business Succes Awardshow gelauwerd; een feestelijk moment. De jury geeft aan waarom de winnaars de allerbeste in hun categorie zijn. De winnaars lichten hun ultieme succesfactor toe; hoe hun organisatie onderscheidend, concurrerend en succesvol is en zal blijven.

TV-opnamen en netwerkevent in één

De TV-opnamen worden gevolgd door een netwerk-receptie. Alle genomineerden en aanhang zijn hier welkom om het succes te vieren en nieuwe zakelijke contacten aan te boren. Want dat is waar de succesfactor en het Nationale Business Succes Award Intsituut voor staat: succes stimuleren, kennis delen en mensen verbinden.

De genomineerden zijn nu exclusief lid van de SuccesAward-Sociëteit van het Nationale Business Succes Award instituut.

finalewinnaar-beeld.595x432x1

Jaarlijkse Finale-Award

Bekijken
Procedure-uitreikingAwards

Thema-Awards

Bekijken
Procedure-FINALETVSHOW

Nominatie en selectie

Bekijken
ATAG Nederland

Winnaars editie '15

Bekijken