Tel: 026 3031241 - E-mail: info@nbsa-instituut.nl

Journalisten kunnen zich voor mediavragen schriftelijk wenden tot info@nbsa-instituut.nl. Onze mediacoördinator neemt dan contact met u op.

Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard dan ook en maken geen deel uit van een eventueel tussen NBSA-Instituut en derden tot stand gekomen overeenkomsten. NBSA-Instituut is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie.

Eigendom

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij NBSA-Instituut. Zonder schriftelijke toestemming van NBSA-Instituut is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen. Mocht u namens uw organisatie bezwaar hebben tegen de plaatsing van een logo van uw organisatie op deze site, of rechten meent te hebben op afbeeldingen, dan verzoeken we u dat schriftelijk kenbaar te maken via info@nbsa-instituut.nl