Rambam

Journalisten kunnen zich voor mediavragen schriftelijk wenden tot info@nbsa-instituut.nl. Onze mediacoördinator neemt dan contact met u op.

Reactie NBSA-Instituut inzake commotie door Rambam en besluit RTL

Update - 08-06-2017

U heeft al enige tijd niets van ons gehoord. Dat vinden we heel vervelend, maar dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen van de laatste maanden en de zeer complexe en precaire situatie waarin de stichting NBSA-instituut zich momenteel bevindt. De stichting kent sedert 12 januari geen inkomsten en heeft met diverse schadeclaims te maken, waaronder een collectieve. Ook zijn op al onze bankrekeningen diverse conservatoire beslagen gelegd en hebben wij vrijwel alle arbeidsovereenkomsten moeten beëindigen dan wel minimaliseren. De stichting draait nu hoofdzakelijk op enthousiaste vrijwilligers.

Wij zijn aangeslagen, maar staan nog steeds achter het gedachtegoed (de missie en visie) van de organisatie. Zo ook de vele ondernemingen die de framing door Rambam als niet terecht hebben ervaren. De komende maanden zullen vele nieuwe feiten naar voren komen en zal de organisatie hopelijk nieuw leven worden ingeblazen. Het door Rambam geschetste beeld is namelijk absoluut niet representatief voor de handelwijze rond de Awards zoals die de afgelopen jaren is geweest. De vraag is of dit redelijkerwijze kan worden verwacht van een satirisch amusementsprogramma. Op basis van de uitzending van Rambam kunnen dan ook geen generaliserende conclusies worden getrokken over de Awards. Feitelijk heeft Rambam slechts één ding aangetoond: dat het mogelijk is om met list en bedrog onze organisatie om de tuin te leiden, net zoals zij dat hebben gedaan bij de Kanselarij der Nederlandse Orden, waar Rambam erin slaagde om een van hun acteurs met succes voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.

De belangrijkste ontwikkelingen van dit moment zijn:

  • De organisatie is bezig met een informerende documentaire - gefinancierd door derden - waarbij een andere kant van het mediahype-verhaal zal worden getoond.
  • Door derden is gestart met het opzetten van een stichting ‘Eerherstel’ van het NBSA-instituut en wordt nagedacht over positieve nieuwe activiteiten.
  • Wij verwachten dan ook alsnog de award opnieuw uit te kunnen gaan brengen vanuit ons gedachtegoed en wij zullen daarbij nog strakkere procedures hanteren. Voor de branchewinnaars van 2016 zouden we dan alsnog een finaleshow kunnen organiseren en de hoofdprijs van € 100.000 uitreiken. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van de medewerking van RTL, die in onze ogen een onrechtmatig besluit heeft genomen om de uitzendingen van De Succesfactor te staken. Inmiddels zijn de nodige stappen ondernomen om de rechtmatigheid van dit besluit juridisch te laten toetsen.

Kortom: omdat de zaak in alle opzichten nog ‘onder de rechter is’ kunnen en mogen wij op dit moment niets doen. U kunt er echter van op aan dat wij achter schermen er alles aan doen om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen over de toekomst van het NBSA-instituut.

Update – 27-2-2017

Alle bedrijven die een VIP-tafel hadden besteld voor de Awardshow van 2 februari 2017 hebben hun geld inmiddels teruggestort gekregen, aangezien de Awardshow op die datum geen doorgang heeft gevonden. Het is nog steeds ons uitgangspunt om de show op een latere datum alsnog te laten plaatsvinden, maar dit is afhankelijk van de bereidwilligheid van de zendgemachtigde die de samenwerking heeft opgezegd.

Update – 16.2.2017

Alle medewerkers van de stichting werken dagelijks aan een correcte, haalbare en reële voortgang voor alle betrokkenen. Daartoe behoort ook de realisatie van een feitelijke documentaire voor eerherstel. In deze documentaire zullen wij aantonen dat het door Rambam geschetste beeld niet strookt met de werkelijke gang van zaken. Maar ook hoe deze uitzending – in onze opinie onterecht voor deelnemers en organisatie - heeft geleid tot de huidige situatie.

Mocht u nadere vragen hebben, dan kunt u deze als deelnemer of mediavertegenwoordiger immer per e-mail stellen bij info@nbsa-instituut.nl

Update – 17.01.17

Het besluit van RTL om het tv-programma ‘De Succesfactor’ na 5 seizoenen direct te schrappen naar aanleiding van de uitzending van Rambam over de Nationale Business Succes Award-verkiezing heeft veel negatieve reacties en publiciteit opgeleverd. We vinden dit vooral vervelend voor alle deelnemers, die dankzij de award en de verkiezing hun toonaangevende ondernemingsprestaties intern konden vieren en extern kenbaar konden maken, onder meer via het tv-programma op RTL.

Het RTL-besluit heeft ons dan ook overvallen en heeft de nodige consequenties voor alle betrokkenen. We zijn daarbij van mening dat Rambam -  volgens haar gebruikelijke format - doelbewust een beperkt, onvolledig beeld heeft geschetst van onze organisatie en van de procedures van de Nationale Business Succes Award. Zij hebben geen rekening gehouden met de expliciete en intrinsieke betekenis die deze vrijwillige ondernemersprijsverkiezing voor honderden ondernemingen, hun tienduizenden werknemers en relaties heeft.

Uit een onafhankelijk eindejaarsonderzoek (december 2016) blijkt dat voorafgaand aan dit besluit en de uitzending ruim 88% van de deelnemers tevreden was met de nominatie en onze werkwijze. Deelnemers gaven gemiddeld een rapportcijfer 7,5 als het gaat om het resultaat van de deelname. Tientallen deelnemers hebben daarnaast in 2016 via testimonials aangegeven wat de grote meerwaarde van de award voor hun organisatie inhield.

RTL heeft het besluit tot beëindiging van het programma niet op de Rambam uitzending kunnen baseren. RTL heeft geen gebruik gemaakt van het genuanceerde (gefilmd) wederhoor van het Nationale Business Succes Award Instituut.

De Rambam-uitzending biedt nota bene allesbehalve een representatief beeld van de selectieprocedure van deelnemers, onze deelnamevoorwaarden, onze branche-definiëringen en onze werkwijze. Rambam heeft op tendentieuze wijze een waardevol initiatief voor vrijwel alle betrokken bedrijven onderuitgehaald door te suggereren dat de award is gekocht door de deelnemers, hetgeen bezijden de waarheid is.

98% van het deelnemersveld is na het branche-onderzoek en toetsing door het Nationale Business Succes Award Instituut benaderd en uitgenodigd voor vrijwillige deelname aan de verkiezing. Minder dan 2% van alle deelnemers heeft zich ooit zelfstandig aangemeld voor pre-selectie, zoals Rambam heeft gedaan.

Slechts 11 van de 120 bedrijven die zich zelfstandig hebben aangemeld in 2016 voor een nominatie, zijn ook door onze procedure gekomen. Juist bij de door Rambam aangemelde nepbedrijfsactiviteit, onder de vlag van het uitstekende bedrijf Toppot BV (eigenaar Boomerang Media) -  is de gevolgde preselectie-nominatieprocedure niet volledig volgens de gestelde normen toegepast.

Dit betreuren we; primair voor alle deelnemers – de toonaangevende bedrijven die een voorbeeld zijn van ondernemerschap en toewijding. Secundair voor alle medewerkers en betrokkenen die de visie en missie van het Nationale Business Succes Award instituut en haar activiteiten een warm hart toedragen.

Wat kunnen deelnemers, editie 2016 verwachten?

  • Finale-uitreiking wordt vertraagd

Het RTL-besluit van 12 januari jl. betekent dat het NBSA Instituut op 2 februari niet kan voldoen aan de contractuele verplichting om een tv-uitzending te verzorgen van de finale-uitreiking van de Nationale Business Succes Award, editie 2016. De uitreiking is vertraagd. Bekeken wordt nu hoe de finale-uitreiking van de Nationale Succes Award op een later tijdstip kan plaatsvinden om de hoofdprijs van 100.000 euro uit te reiken aan de finale-winnaar, op basis van de publieke SMS-stemming en de jurering. De SMS-stemming blijft dus geldig.

  • Finale-informatieavond geannuleerd

Ook de informatieavond inzake de finale en het NBSA-Instituut voor genomineerden, gepland op woensdag 18 januari, wordt in verband met de recente ontwikkelingen geannuleerd. We begrijpen dat aangemelde deelnemers vragen hebben, daarom zullen de bedrijven die zich hebben gemeld worden benaderd.

  • Deelnemers met vragen worden benaderd

In twee werkdagen hebben circa 150 deelnemende bedrijven zich actief gemeld bij het Nationaal Business Succes Award Instituut. Via de telefoon, via e-mail, via de website of schriftelijk. We begrijpen dat deze deelnemers bezorgd zijn en specifieke vragen hebben; over de voortgang, de finale, de procedure etc. Door een beperkt aantal deelnemers wordt een compensatie van de deelnamekosten verlangd. Alle aangemelde bedrijven worden de komende dagen benaderd en geïnformeerd.

  • Editie 2017 wordt vooralsnog on hold gezet

De editie 2017 van de Nationale Business Succes Award wordt vooralsnog on hold gezet door deze ontwikkelingen.

Voor meer informatie zie de FAQ / download hier dit statement als PDF.

 

Statement – 13.01.17

Na de uitzending van Rambam en het besluit van RTL om zich terug te trekken als mediapartner van het NBSA-instituut, beraden we ons nu wat dit voor onze deelnemers, onze relaties en voor onszelf betekent. We menen dat in de uitzending een beperkt beeld van onze organisatie en van de Succes Award is geschetst. We vinden dit vooral vervelend voor alle deelnemers en overige betrokkenen.

Wat dit voor gevolgen heeft voor de deelnemers en de finale van de Succes Award-verkiezing editie 2016 kunnen we op dit moment nog niet overzien.

Voor meer informatie zie FAQ.