Rambam Frequently Asked Questions (FAQ)

Topics

Heef u een andere vraag?

Wat is jullie reactie n.a.v. de uitzending van Rambam

Na de uitzending van Rambam en het besluit van RTL om zich terug te trekken als mediapartner van het NBSA-instituut, beraden we ons nu wat dit voor onze deelnemers, onze relaties en voor onszelf betekent. We menen dat in de uitzending een beperkt beeld van onze organisatie en van de Succes Award is geschetst. We vinden dit vooral vervelend voor alle deelnemers en overige betrokkenen. Wat dit voor gevolgen heeft voor de deelnemers en de finale van de Succes Award-verkiezing editie 2016 kunnen we op dit moment nog niet overzien.

Hoe kan het dat het aangemelde bedrijf van Rambam als winnaar naar voren gekomen is?

Door de niet volledig adequaat gevolgde interne procedure kon het neplabel en het bedrijf worden genomineerd als branchewinnaar. Dat betreuren we ten zeerste. Rambam heeft zich onder een neplabel gepresenteerd, zogenaamd als onderdeel van het bestaande bedrijf Toppot BV. Dit bedrijf staat in alle databases als uitstekend bekend. Het geheel is door Rambam onder valse voorwendselen gepresenteerd alsof het een onderdeel zou zijn van het gerenommeerde bedrijf Toppot BV, terwijl dat niet waar is. Rambam wist hiermee de onderzoekers te overtuigen dankzij een uitstekend dwaalspoor en acteertalent. Het Nominatierapport van het Rambam-nepbedrijf is een accurate verslaglegging van de door Rambam gepresenteerde informatie.

Kan de prijs dus gewoon worden gekocht, zoals wordt gesteld?

Nee, dat is een fabel. Bedrijven konden zich tot en met 2016 wel aanmelden voor preselectie, daar we van mening zijn dat we niet alle toonaangevende bedrijven van Nederland in elke (niche-)branche zelfstandig kunnen traceren. Van de 150 organisaties die zich op deze wijze hebben aangemeld voor preselectie, hebben in 2016 – na onderzoek – slechts 11  een award door de Nominatiecommissie toegekend gekregen. Het overige deel van het deelnemersveld heeft op basis van ons selectieproces en op onze uitnodiging deelgenomen aan de ondernemersprijs. Het nepbedrijf van Rambam heeft zich zelfstandig aangemeld. Zelfstandig aanmelden voor pre-selectie is nu niet meer mogelijk.

Is er wel sprake van een degelijk onderzoek bij de selectie van genomineerden?

Van selectie tot aan de nominatie wordt gemiddeld 65 uur besteed aan de benoeming van een branche award-winnaar. Dit onderzoek vindt plaats in drie procedurestappen, waar dagelijks 20 medewerkers hun aandacht voor hebben. Voor meer informatie zie: http://www.nbsa-instituut.nl/onderzoek/

Wat zijn de objectieve criteria die worden gehanteerd bij de nominaties/finale?

Er wordt – na het digitale database onderzoek naar branches - specifiek naar de volgende criteria gekeken of bedrijven voldoen als toonaangevende organisatie in de branche: Expertise, Onderscheidend vermogen (Unique Selling Points), Continuïteit en strategie, Innovatievermogen, Winst, Groei in FTE en de Marktpositie.

Zijn er dit jaar ook winnaars die met dezelfde SBI-code (branche) staan ingeschreven?

Dit jaar zijn er in totaal zo’n 500 branchewinnaars in de finale, waaronder aanpalende niche branche kandidaten en organisaties die in de praktijk een andere hoofdactiviteit hebben dan hun SBI-codering aangeeft. De betrokken genomineerde ondernemingen zijn daarvan op de hoogte.

Zijn jullie wel eens aangeklaagd door oud-deelnemers?

Onze organisatie is nog nooit in een juridische procedure betrokken geweest. Met de enkele bedrijven die spijt had van hun deelname hebben we altijd in goed overleg een regeling getroffen.

Is er een klachtenprocedure?

Via ons Klachtenreglement c.q. de Geschillenprocedure worden formeel ingediende klachten van deelnemers behandeld volgens een vaststaand protocol. Daarin wordt door een speciale klachtencommissie hoor- en wederhoor toegepast, en de zienswijzen inzake de klacht(en) beoordeeld. Vervolgens wordt de klacht door de klachtencommissie hetzij erkend hetzij afgewezen. Waar nodig wordt in samenspraak met de deelnemer gezocht naar de redelijke en billijke oplossing van de terechte klachten. Zie pdf.